BFQ

Raktáron
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
Szerző: G. V. Caprara, C. Barbaranelli, L. Borgogni, 1993, 1999
SKU
BFQ
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
Szerző: G. V. Caprara, C. Barbaranelli, L. Borgogni, 1993, 1999

A személyiség ötfaktoros modelljének mérésére kidolgozott önjellemző mérőeszköz

A Big Five Kérdőív (BFQ) a személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz a személy alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri. Dimenziói a következők: Energia, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás és Nyitottság. Minden skála két további alskálára bomlik, amelyek a fő dimenziókon belüli finomabb osztályozást teszik lehetővé.
A validitás-skálaként beillesztett Szociális Kívánatosság Skála segít kiszűrni a torzított válaszadást. Minden alskála (beleértve a validitás-skálát is) 12 tételből áll, melyből 6 fordított (negatív irányban megfogalmazott).

Cégünk a BFQ kizárólagos forgalmazója Magyarországon.

A "Letöltések" fül alatt megtekinthet egy Versenyhelyzetes profilt!

A BIP telepített szoftverrel (USB kulcs szükséges), vagy az online tesztportálunkon értékelhető ki.

Kiadás éve: 1999
Életkor: 15 éves kortól
Tesztfelvétel: 20-40 perc
Egyénileg vagy csoportosan
Hazai adaptáció: Rózsa, 2004
Hazai norma: Normál helyzet: 744 (506 nő és 238 férfi); Versenyhelyzet: 667 (540 férfi és 127 nő) személy
Szükséges végzettség: B
Tételek száma: 132

Select your products
B
Usuarios con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación académica.
Szerző: G. V. Caprara, C. Barbaranelli, L. Borgogni, 1993, 1999

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak az OS Hungary/Giunti Kft. logójával ellátott BFQ teszt minősül eredeti terméknek. Az ilyen logóval nem rendelkező termékek nem eredetiek, így azok érvényes mérésre nem alkalmasak!

A személyiség ötfaktoros modelljének mérésére kidolgozott önjellemző mérőeszköz

A Big Five Kérdőív (BFQ) a személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz a személy alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri. Dimenziói a következők: Energia, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás és Nyitottság. Minden skála két további alskálára bomlik, amelyek a fő dimenziókon belüli finomabb osztályozást teszik lehetővé.
Az Energia dimenzió a hagyományos értelemben vett extraverziónak felel meg, a skálán magas pontszámot elérők társaságkedvelők, aktívak, bőbeszédűek, szeretik az izgalmakat, vidám természetűek és energikusak. A faktor két alskálája a Dinamizmus, mely a közlékenységre és a lelkesedésre utal, illetve a Dominancia, amely az önbizalmat és a magabiztosságot foglalja magában.
A Barátságosság dimenziót a szakirodalomban gyakran Kellemességnek is nevezik, ez az Extraverzióhoz hasonlóan elsődlegesen interperszonális dimenzió. A magas pontszámot elérő személyek önzetlenebbek, több együttérzést mutatnak mások felé, míg az alacsony pontszámúak egocentrikusak, versengők és kevésbé bíznak meg másokban. A dimenzió az alábbi két alskálára épül: Együttműködés/Empátia és Udvariasság. Az előbbi alskála a mások szükséglete iránti érzékenységet, míg az utóbbi az emberséges, jóindulatú, engedelmes viselkedés-megnyilvánulásokat tartalmazza.
A kitartásra, az önkontrollra és a célirányos magatartásra utaló Lelkiismeretesség dimenzió további két alskálája a Pontosság és a Kitartás. A lelkiismeretes személyek megbízhatóak, pontosak, céltudatosak és erős akaratúak. A Pontosság alskála a megbízhatóság, rendszeresség és alaposság személyiségdimenziókra utal, míg a Kitartás a tevékenységek véghezviteléhez szükséges szívósságot fejezi ki.
Az Érzelmi stabilitás a pozitív végponton kiegyensúlyozottságot, a szorongás hiányát, jó stressztűrést jelöl. Két alskálája az Emocionális kontroll, valamint az Impulzivitás-kontroll. Az Emocionális kontroll a szorongás és az érzelmekkel való megküzdés képességére, míg az Impulzivitás-kontroll az ingerlékenység, az elégedetlenség és a düh szabályozásának képességére vonatkozik.
A Nyitottság dimenzió két alskálából áll: Nyitottság a kultúrára, amely a személy kulturális érdeklődésének feltárását célozza, és a Nyitottság a tapasztalatokra, amely az újdonságra való nyitottságot és az eltérő értékek iránti toleranciát, valamint más emberek, szokások és életstílusok iránti érdeklődést tartalmazza.
A validitás-skálaként beillesztett Szociális Kívánatosság Skála segít kiszűrni a torzított válaszadást. Minden alskála (beleértve a validitás-skálát is) 12 tételből áll, melyből 6 fordított (negatív irányban megfogalmazott).

További információ
Szerző G. V. Caprara, C. Barbaranelli, L. Borgogni, 1993, 1999