Kvalifikációs követelmények

Kvalifikációs követelmények

A szakszerű teszthasználat alapelve, hogy csak olyan mérőeszközöket használnak a szakemberek, amelyekhez a szükséges készségeket elsajátították. Ennek érdekében minden általunk forgalmazott teszt esetében feltüntetjük a szükséges végzettségi szintet, amelyet megrendelés esetén a teszthasználó szakember a képzettségét igazoló dokumentum bemutatásával igazol.

Az adott teszt használatára jogosult szakember felelősséget vállal azért, hogy az előírások szerint használja a mérőeszközt: ez magában foglalja a tesztfelvételt, a pontozást, értékelést, értelmezést és az eredmények felhasználását. Bizonyos mérőeszközök felvétele és pontozása kevesebb előképzettséggel is lehetséges, amennyiben az a teszt használatára jogosult személy szupervíziója mellett történik.

A pszichológiai tesztek használatához szükséges képzettség alapján három fő kvalifikációs szintet különböztetünk meg, "A", "B", és "C" felhasználó képzettség szerint. Ezek egymásra épülnek, így a magasabb szintnek megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek használhatják az alacsonyabb képzettségi szintet igénylő teszteket is. A kategorizációt és a szakszerű teszthasználat alapelveit illetően az American Psychological Association által kiadott Standards for Educational and Psychological Testing (2014) irányelvei segíthetnek a további tájékozódásban.*

 

A szint: A teszthasználó lehet viselkedéselemző (BA szintű egyetemi diploma), vagy pszichológiai, pszichiátriai, gyógypedagógiai vagy pedagógiai képzésben részt vevő hallgató, ill. végzett pszichológiai asszisztens. Ezekben az esetekben a tesztfelvétel célja lehet a teszt használatának elsajátítása, műhelymunka, szakdolgozat készítése, vagy pszichológiai kutatásban való részvétel. A felelősségteljes teszthasználathoz fontos, hogy egy, legalább okleveles pszichológus végzettséggel rendelkező szakember szupervízorként felügyelje a tesztfelvételt, és aktívan közreműködjön a pontozásban, a pontszámokon alapuló számolások elvégzésében, valamint az teszteredmények értelmezésében.

B szint: A teszthasználó okleveles pszichológus (MA diploma) (egyetemi képzése során pszichometriai és teszthasználati/ismereti tárgyakat is elvégzett), illetve lehet pszichiáter, gyógypedagógus, logopédus, illetve más, az adott méréssel szorosan összefüggő területen (pl. HR, pályaválasztás, tehetséggondozás) végzettséget szerzett szakember. Utóbbi esetekben egy, legalább okleveles pszichológus végzettséggel rendelkező szakember aktív közreműködése akkor is szükséges a pontozáshoz és kiértékeléshez, ha a teszthasználó részt vett az adott eszközhöz kötődő teszthasználati tanfolyamon. A teszthasználat célja ezekben az esetekben lehet pszichológiai vizsgálat, vagy pszichiátriai/gyógypedagógiai/pedagógiai vizsgálat kiegészítése pszichológiai tesztekkel.

C szint: a) A teszthasználó doktori fokozatot szerzett pszichológiából, pedagógiából, vagy ezekhez szorosan kapcsolódó olyan területen, ahol a képzés során a használni kívánt mérőeszközhöz kötődő tesztfelvételi, pontozási és értelmezési klinikai mérési tárgyakat is elvégzett. b) Az adott eszközhöz kötődő teszthasználati tanfolyamot elvégzett okleveles pszichológus. Továbbá lehet a teszthasználati tanfolyamot elvégzett pszichiáter, gyógypedagógus, logopédus, aki felveheti a tesztet, de a pontozásban, kiértékelésben, és az értelmezésben egy, legalább okleveles pszichológus végzettséggel rendelkező szakember működik közre (mint B szint). Speciális esetekben (pl. Bayley-III), a tesztfelvevők köre - az előbbi megkötésekkel - kibővülhet pl. foglalkozás- és fizioterapeutákkal vagy idegfejlődés-gyermekorvosokkal (tesztfelvételi tanfolyami végzettség, ill. csak a teszt felvételére vonatkozó jogosultság). c) A tesztfelvevő klinikai szakpszichológus, aki - projektív tesztek esetében - az egyetemi vagy klinikai szakképzése során ilyen teszek felvételét, pontozását és kiértékelését megtanulta. E téren a tesztek jellegéből adódóan az értelmezéshez kifejezetten magas szintű szakértelem szükséges. Lehet továbbá olyan klinikai szakpszichológus, aki elvégezte a teszthasználati tanfolyamot.

 

*A Standards (APA, 2014) vonatkozó pontjai:

4.20, 6.0, 7.7, 7.8, 9.1, 10.1, 10.3, 12.1, 12.14, 12.15, 12.16, 13.7