Kvalifikációs követelmények

Kvalifikációs követelmények

A szakszerű teszthasználat alapelve, hogy csak olyan mérőeszközöket használnak a szakemberek, amelyekhez a szükséges készségeket elsajátították. Ennek érdekében minden általunk forgalmazott teszt esetében feltüntetjük a szükséges végzettségi szintet, amelyet megrendelés esetén a teszthasználó szakember a képzettségét igazoló dokumentum bemutatásával igazol.

Az adott teszt használatára jogosult szakember felelősséget vállal azért, hogy az előírások szerint használja a mérőeszközt: ez magában foglalja a tesztfelvételt, a pontozást, értékelést, értelmezést és az eredmények felhasználását. Bizonyos mérőeszközök felvétele és pontozása kevesebb előképzettséggel is lehetséges, amennyiben az a teszt használatára jogosult személy szupervíziója mellett történik.

A pszichológiai tesztek használatához szükséges képzettség alapján három fő kvalifikációs szintet különböztetünk meg, "A", "B", és "C" felhasználó képzettség szerint. Ezek egymásra épülnek, így a magasabb szintnek megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek használhatják az alacsonyabb képzettségi szintet igénylő teszteket is. A kategorizációt és a szakszerű teszthasználat alapelveit illetően az American Psychological Association által kiadott Standards for Educational and Psychological Testing (2014) irányelvei segíthetnek a további tájékozódásban. *

 

A szint: A teszthasználó lehet pszichológiai, pszichiátriai, gyógypedagógiai vagy pedagógiai képzésben részt vevő hallgató, végzett pszichológiai asszisztens vagy viselkedéselemző (BA szintű egyetemi diploma). A tesztfelvétel célja ezekben az esetekben a teszt használatának elsajátítása, műhelymunka, szakdolgozat készítése, vagy pszichológiai kutatásban való részvétel. A felelősségteljes teszthasználathoz fontos, hogy egy legalább okleveles pszichológus végzettséggel rendelkező szakember szupervízorként felügyelje a tesztfelvételt, és aktívan közreműködjön a pontozásban, a pontszámokon alapuló számolások elvégzésében, valamint az teszteredmények értelmezésében.

B szint: A teszthasználó okleveles pszichológus, vagy olyan pszichiáter, gyógypedagógus, pedagógus, vagy más, az adott méréssel szorosan összefüggő területen (pl. HR, pályaválasztás, tehetséggondozás) szerzett végzettséggel rendelkező szakember, aki egyetemi pszichometriai és tesztismereti képzettséggel rendelkezik. Ez utóbbi esetekben egy legalább okleveles pszichológus végzettséggel rendelkező szakember aktív közreműködése akkor is szükséges a pontozásban és kiértékelésben, ha a teszthasználó részt vett a tesztfelvétel elsajátítását célzó tanfolyamon. A teszthasználat célja ezekben az esetekben a kutatáson túl lehet pszichológiai vizsgálat, vagy pszichiátriai/gyógypedagógiai/pedagógiai vizsgálat kiegészítése pszichológiai tesztekkel.

C szint: A teszthasználó klinikai szakpszichológus, vagy az adott teszt használatára kiképzett pszichológus. A C szintű képzettség elsősorban a projektív, klinikai gyakorlatban használt tesztek esetében elvárás, ahol a tesztek jellegéből adódóan az értelmezéshez kifejezetten magas szintű szakértelem szükséges.

 

 

*A Standards vonatkozó pontjai:

4.20, 6.0, 7.7, 7.8, 9.1, 10.1, 10.3, 12.1, 12.14, 12.15, 12.16, 13.7